www.kisan.pl

otwórz języki
Gwarancje

Inne

Nie kupuj kota w worku! Wybierz komfort psychiczny i gwarancję z Firmą Kisan.

Inne

Producenci elementów systemu KISAN (rury, złączki, rozdzielacze) udzielają na swoje wyroby oznakowane zgodnie z aprobatami technicznymi 10-letniej gwarancji z tytułu ujawnionych w trakcie użytkowania ewentualnych wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym montażem instalacji. Za nieprawidłowy montaż uznaje się montaż niezgodny z zaleceniami określonymi w instrukcjach firmowych, wydanych przez firmę KISAN oraz ogólnie uznanymi zasadami techniki wykonawstwa i montażu.