www.kisan.pl

otwórz języki
Oprogramowanie

INSTAL - SAN 4.8

W tym dziale zyskasz wszystkie dane potrzebne do dalszej pracy. Pokaż swoim Klientom, jak działają systemy Kisan i dlaczego Kisan Comfort to rewolucja na rynku grzewczym. Poznaj niezbędne szczegóły techniczne.

INSTAL - SAN 4.8

Program do projektowania instalacji ciepłej i zimnej wody

Pobierz demo programu

 • Możliwość automatycznego odtworzenia struktury ścian z obrysu rzutu kondygnacji i obrysu wszystkich pomieszczeń
 • Praca na pliku w formacie .isb zgodnym z obiema aplikacjami, możliwość umieszczenia projektów instalacji wodociągowej i c.o. w jednym pliku i podglądu projektu c.o. w Instal-sanie i na odwrót
 • Konfiguracja widoczności i dostępności dla edycji danego zakresu edycji (dawnej „warstwy” projektu) podczas edycji innego zakresu – np. obserwacja projektu c.o. podczas edycji instalacji wodociągowej na planie budynku
 • Linie wymiarowe na rzutach
 • Znaczne rozszerzenie zakresu domyślnych typów elementów
 • "Pasery" (punkty odniesienia) umożliwiające jednolite ustawienie wzajemne rzutów z różnych arkuszy, przesuniętych w oryginalnych plikach DWG
 • Selektywny wydruk / eksport rysunku w przypadku projektu zawierającego instalację zarówno c.o. jak i wodociągową
 • Dane ogólne i opcje projektu przeredagowane dla zwiększenia czytelności i identyfikacji przynależności do danej aplikacji lub danych wspólnych
 • „Inteligentne” wyznaczanie rzędnych odbiorników na podstawie przebiegu działek rysowanych w aksonometrii
 • Opcjonalny dobór izolacji rurociągów wg EnEv
 • Tabela danych elementów bardziej czytelna przez podział na grupy danych, które można „zwijać” i „rozwijać”
 • Usprawnione tryby ORTO i AUTO
 • Czytanie/ zapis plików ACAD 2004
 • Możliwość importu tylko zaznaczonego prostokątnego fragmentu pliku DWG

 

 • Praca na rzutach – edycja/import/eksport rzutów jak w programie Instal-therm 4.5 (zob. też cechy wspólne), edycja instalacji wodociągowej na planie kondygnacji
 • Możliwość przełączenia pomiędzy normowymi i „naturalnymi” rysunkami przyborów
 • Możliwość korekty (powiększenia) średnic rurociągów działek ciepłej i zimnej wody w razie deficytu ciśnienia dyspozycyjnego
 • Kontrola ciśnień statycznych podczas postoju instalacji
 • Dobór regulatorów i reduktorów ciśnienia, określanie wymaganych parametrów układów podnoszenia ciśnienia
 • Możliwość umieszczania pomp cyrkulacyjnych na działkach, pompa cyrkulacyjna w podgrzewaczu jest opcjonalna
 • Wielostopniowa regulacja sieci cyrkulacyjnej (gałęzie, piony itd.)
 • Powiązanie rzutów z rozwinięciem metodą „oryginał – cień”
 • Możliwość wklejenia tabel wyników do edytora graficznego, „szybkie” obliczenia, powiązanie tabel z rysunkami – jak w Instal-therm 4.0 i wyższych
 • Nowe tabele wyników – trasy przepływu, obiegi cyrkulacyjne, bilans ciśnień dla odbiornika krytycznego – układ tabeli zgodny z DIN 1988. Wzajemne powiązanie tabel wyników – możliwość „wędrówki” w kierunku bardziej szczegółowych wyników.
 • Tabela rysunku, notatka i inne elementy wprowadzone już w Instal-therm 4.0