ZDEFINIOWANIE BUDYNKU
Rodzaj budynku
wybudowany po roku 1949
wybudowany po roku 1982
wybudowany po roku 1991
wybudowany po roku 2002
ZDEFINIOWANIE POMIESZCZENIA
Typ pomieszczenia
pokój
kuchnia
łazienka
pomieszczenie gospodarcze
Powierzchnia pomieszczenia
Powierzchnia grzewcza pomieszczenia
(jest to powierzchnia pomieszczenia bez zabudowy)
Ściany zewnętrzne
brak ścian zewnętrznych
1 ściana zew. bez okien
1 ściana zew. z oknami
2 ściany zew. bez okien
2 ściany zew. z oknami
3 ściany zew. bez okien
3 ściany zew. z oknami
DOBÓR INSTALACJI W POMIESZCZENIU
Wybór systemu Kisan Comfort
 Kisan Comfort Floor Dry
 Kisan Comfort Floor Easy
 Kisan Comfort Floor Fast
 Kisan Comfort Floor Standard Plus
 Kisan Comfort Floor Standard