www.kisan.pl

otwórz języki
Design

Office

Please contact.

Office

Kisan Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 21  

37-220 Kańczuga 

Poland 

tel. +48 16 649 20 61

fax +48 16 648 84 33

e-mail: office@kisan.pl

 

Commercial office 

ul. Gen. Okulickiego 19

05-500 Piaseczno

Poland

tel. +48 22 701 71 30

fax +48 22 701 71 34

e-mail: sales@kisan.pl

 

KRS: 0000295013, NIP: 525-24-11-544,   REGON: 141189318  

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy Spółki: 12.000.000,00 PLN