www.kisan.pl

otwórz języki
Kontakt

Dane Teleadresowe

Zapraszamy do kontaktu.

Dane Teleadresowe

KISAN sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21
37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
fax +48 16 648 84 33
e-mail: office@kisan.pl
 
Biuro Handlowe Kańczuga
ul. Piłsudskiego 21
37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 94
tel. +48 16 649 20 63
e-mail:zamowienia@kisan.pl
KRS: 0000511152, NIP: 795-25-29-154, REGON: 181110550
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy Spółki: 5.000,00 PLN