www.kisan.pl

otwórz języki
Gwarancje

System Kistal

Nie kupuj kota w worku! Wybierz komfort psychiczny i gwarancję z Firmą Kisan.

System Kistal

Producent systemu Kistal odpowiada za szkody spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi rur i złączek systemu Kistal C
i Kistal INOX.

Producent systemu posiada doświadczony personel mogący rzetelnie poinformować i wspomagać projektantów, instalatorów i osoby zaangażowane w sprzedaż systemów Kistal C i Kistal INOX.