Atesty Higieniczne

Atesty Higieniczne

System Kisan – Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT  40-75- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-0576/21

Kształtki i złączki zaprasowane mosiężne 40-75 – Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-0577/21

System Kistal Inox – Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1019/20

Atesty są dostępne na zapytanie. Kontakt tech@kisan.pl