Atesty Higieniczne

Atesty Higieniczne

System Kisan – Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT – Atest Higieniczny PZH BK/W/0401/01/2018

Kształtki i złączki zaprasowane mosiężne – Atest Higieniczny PZH BK/W/0401/02/2018

System Kistal Inox – Atest Higieniczny PZH HK/W/0626/01/2015

Atesty są dostępne na zapytanie. Kontakt tech@kisan.pl