Polityka jakości

Polityka jakości

„Satysfakcja klienta oraz jego aktualne i przyszłe korzyści z zastosowania naszych wyrobów wyznaczają podstawy działalności firmy.”

Strategia rozwoju firmy zorientowana jest z jednej strony na spełnianie wymagań klienta, z drugiej zaś ciągły na rozwój i doskonalenie procesów wytwarzania i zarządzania.

Osiągnięcie nakreślonej polityki jakości jest możliwe dzięki: