Rury wielowarstwowe

Rury wielowarstwowe

W roku 1991, tak jak wiele nowo tworzonych przedsiębiorstw, zaczynaliśmy bardzo skromnie. Największym kapitałem naszej firmy był pomysł wdrożenia do produkcji rury wielowarstwowej. Jest to jeden z niewielu wyrobów, którego produkcja została prawie jednocześnie uruchomiona w Polsce i wysoko rozwiniętych krajach świata.

Pomysł ten okazał się naszym wielkim sukcesem.

Dlaczego stosowanie rury wielowarstwowej KISAN staje się tak powszechne?

Pełna odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Jeśli zwrócimy uwagę na kryteria decydujące o jakości wyrobu, rurę tę można stosować do wszystkich typów instalacji. To produkt, który nie podlega ograniczeniom dotyczącym przewodów z tworzyw sztucznych. I tak:

Temperatura pracy:

Tworzywa sztuczne zmniejszają swoją odporność na ciśnienie wewnętrzne wraz ze wzrostem temperatury pracy. Im wyższa temperatura pracy, tym mniejsza wytrzymałość rur i krótszy czas eksploatacji instalacji. Rura wielowarstwowa KISAN zgodnie z warunkami w aprobacie technicznej pracuje w temperaturze 95°C i wykazuje najwyższą odporność na temperatury ze wszystkich rur z tworzyw sztucznych.

Wydłużalność termiczna:

Tworzywa sztuczne mają znacznie większą, w porównaniu z rurami metalowymi, wydłużalność pod wpływem temperatury, od kilku do kilkunastu razy, co powoduje konieczność częstszej kompensacji wydłużeń przewodów instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania. W przypadku rur wielowarstwowych wydłużenie jest podobne jak rury aluminiowej, czyli zaledwie dwa razy większe niż w stali.

Przenikanie tlenu:

Dyfuzja (przenikanie) tlenu z powietrza przez ścianki rury do wody instalacyjnej. Zjawisko to jest szczególnie groźne w przypadku takich tworzyw jak polietylen, polietylen sieciowany, polipropylen i polibuten w temperaturach powyżej 60°C. Obecność tlenu w wodzie instalacyjnej jest główną przyczyną korozji elementów metalowych instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku rur z tworzywa stosuje się na rurach nakładane w procesie produkcji niemetalowe warstwy ograniczające wielkość strumienia dyfundującego tlenu. Skuteczniejszą metodą, eliminującą to groźne zjawisko jest zastosowana w rurach wielowarstwowych warstwa aluminiowa, która eliminuje w 100% dopływ tlenu do instalacji tą drogą.

Jeśli zwrócimy uwagę na inne, nie tylko techniczno-fizyczne kryteria, o sukcesie decyduje również: