Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne

Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne

Rury Kisan – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Rury Kisan, 40-75 mm – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Złączki Kisan – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Złączki Kisan, 40-75 mm – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Złączki gwintowane Kisan – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN 1254-4:2004
Rozdzielacze Kisan – Aprobata Techniczna ITB AT-15-8823/2015
Rozdzielacze Kisan – Deklaracja Zgodności do AT-15-8823/2015
Rozdzielacze Inox Kisan – Deklaracja Zgodności
Układy mieszające Kisan – Deklaracja Zgodności
Moduł mieszający Kisan – Deklaracja Zgodności
Złączki Kistal – Krajowa Ocena Technicyna ITB+KOT+2018/0576 wydanie 1
Złączki Kistal C – Deklaracja Zgodności Kisan Sp. z o.o
Złączki Kistal Inox – Deklaracja Zgodności Kisan Sp. z o.o
Rury Kistal C – Deklaracja Zgodności Kisan Sp. z o.o.
Rury Kistal INOX – Deklaracja Własności Użytkowych Kisan Sp. z o.o.

Certyfikaty Ukraina
сертифікат відповідності
сертифікат державної санітарно-епідеміологічної експертизи