Projekty unijne

Projekty unijne

Unijne dotacje

 1. 

 

KISAN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością uczestniczy w:

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Działanie  1.4. Wsparcie MŚP

Poddziałanie  1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

Nr projektu RPPK.01.04.01-18-0153/17

Tytuł projektu:

Wzrost innowacyjności firmy KISAN Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie ulepszonego – produktu – systemu złączek skręcanych zintegrowanych

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu będzie wzrost innowacyjności oraz znaczenia firmy KISAN Sp. z o.o. poprzez wdrażanie wyników prac B+R, ulepszonego produktu – systemu złączek skręcanych zintegrowanych, do własnej działalności gospodarczej. Aby realizacja celu głównego była możliwa, niezbędnym jest zakup nowoczesnych środków trwałych służących wprowadzeniu na rynek znacznie ulepszonego produktu. Środki trwałe związane są z wprowadzeniem znacząco ulepszonego produktu jakim jest system złączek zintegrowanych skręcanych i będą wykorzystywane wyłącznie do produkcji produktu. Potrzeby inwestycyjne firmy wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania, jakie pojawiło się na rynku, a w szczególności ze wzrostu popytu oraz oczekiwań klientów. Wnioskodawca stanął przed koniecznością dokonania zmian poprzez rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie, przedsiębiorstwo oferując swoje produkty nie może w pełni zaspokoić oczekiwań klientów, gdyż nie ma odpowiednich maszyn i urządzeń ani środowiska pracy do wdrażania nowych technologii w  oferowanych produktach. Zakupy planowane w ramach projektu bezpośrednio wiążą się w powstaniem znacząco ulepszonego produktu tj. systemu złączek skręcanych zintegrowanych. Przy wykonaniu wskazanych produktów niezbędne są wszystkie urządzenia przewidziane w ramach projektu.

 2. 

KISAN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością uczestniczy w:

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Działanie  1.4  Wsparcie MŚP

Poddziałanie  1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

Nr projektu RPPK.01.04.01-18-0026/19-00

Tytuł projektu:

Wzrost innowacyjności firmy KISAN Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowego produktu –złączek pneumatycznych dla motoryzacji

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz znaczenia firmy KISAN Sp. z o.o. poprzez wdrażanie wyników prac B+R, nowego, dotychczas niewytwarzanego produktu – złączek pneumatycznych dla motoryzacji, do własnej działalności gospodarczej. Aby realizacja celu głównego była możliwa, niezbędnym jest zakup nowoczesnego środka trwałego służącego wprowadzeniu na rynek nowych produktów – OBRABIARKI SPECJALISTYCZNEGO ZASTOSOWANIA (1SZT.). Obrabiarka będzie wykorzystywana do produkcji tego produktu. Potrzeby inwestycyjne firmy wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania, jakie pojawiło się na rynku, a w szczególności ze wzrostu popytu oraz oczekiwań klientów. Wnioskodawca stanął przed koniecznością dokonania zmian poprzez rozwój przedsiębiorstwa . Zakup planowany w ramach projektu bezpośrednio wiąże się z powstaniem nowego produktu tj. złączek pneumatycznych do motoryzacji.