Gwarancje

Gwarancje

System Kisan

Pobierz Warunki Gwarancji

1. Na elementy systemu KISAN składają się rury wielowarstwowe i złączki. Na elementy te producenci udzielają gwarancji, która swoim zakresem obejmuje:

2. Warunkiem uzyskania przedłużonego okresu gwarancyjnego jest:

3. Firma wykonująca instalację odpowiada przed inwestorem w ramach udzielonej przez siebie gwarancji za prawidłowy montaż i działanie instalacji.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wyrobu powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych podczas:

5. W wypadku zaistnienia wady materiałowej rury wielowarstwowej lub złączek do obowiązków producenta należy:   

6. Dla skorzystania z gwarancji udzielanej przez producentów systemu KISAN w wypadku awarii instalacji Inwestor, u którego nastąpiła awaria, powinien:

Uwaga!

KISAN rekomenduje do wykonywania połączeń zaprasowywanych narzędzia zaciskające i urządzenia czołowych producentów: Rems, Klauke oraz Novopress. Stosowanie narzędzi innych producentów grozi utratą gwarancji.

System Kistal

Producent systemu Kistal odpowiada za szkody spowodowane wadami materiałowymi
lub produkcyjnymi rur i złączek systemu Kistal C i Kistal INOX.

Producent systemu posiada doświadczony personel mogący rzetelnie poinformować i wspomagać projektantów, instalatorów i osoby zaangażowane w sprzedaż systemów Kistal C i Kistal INOX.

Inne

Producenci elementów systemu KISAN (rury, złączki, rozdzielacze) udzielają na swoje wyroby oznakowane zgodnie z aprobatami technicznymi 10-letniej gwarancji z tytułu ujawnionych w trakcie użytkowania ewentualnych wad materiałowych.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym montażem instalacji. Za nieprawidłowy montaż uznaje się montaż niezgodny z zaleceniami określonymi w instrukcjach firmowych, wydanych przez firmę KISAN oraz ogólnie uznanymi zasadami techniki wykonawstwa i montażu.