Historia firmy

Historia firmy

W roku 1991, tak jak wiele nowo tworzonych przedsiębiorstw, zaczynaliśmy bardzo skromnie. Największym kapitałem naszej firmy był pomysł wdrożenia do produkcji rury wielowarstwowej. Jest to jeden z niewielu wyrobów, którego produkcja została prawie jednocześnie uruchomiona w Polsce i wysoko rozwiniętych krajach świata.

Pomysł ten okazał się naszym wielkim sukcesem.

Rozwój firmy

1991 – Uruchomienie pierwszej linii technologicznej do produkcji rur wielowarstwowych, rozpoczęcie szkoleń projektantów i instalatorów. Przeszkolenie pierwszych 263 firm.

1992 Zorganizowanie ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej na terenie Polski. Rozpoczęcie realizacji naszych projektów m.in. w obiektach wojskowych. Modernizacja licencyjnej złączki Kitec.

1993 – Zdobycie znaczącej pozycji na rynku materiałów instalacyjnych w Polsce. Wdrożenie nowego systemu opartego na złączce VESTOL. Opracowanie instrukcji dotyczącej systemów centralnego ogrzewania.

1994 – Dynamiczne wejście na rynki zagraniczne. Realizacja badań dotyczących ogrzewania gruntów w szklarniach i tunelach foliowych (grant KBN).

1995 – Wprowadzenie rury do ogrzewania gruntów w szklarniach i tunelach foliowych. Uruchomienie drugiej linii technologicznej do produkcji rur wielowarstwowych. Wprowadzenie złączek przygrzejnikowych do nowych typów połączeń.

1996 – Uzyskanie aprobaty technicznej (jednej z pierwszych w Polsce) na rury KISAN. Opracowanie instrukcji projektowania i montażu ogrzewania podłogowego. Uruchomienie produkcji złączek w KAMAX S.A. Uruchomienie produkcji rozwiertaków własnej konstrukcji, wdrożenie złączki VESTOL ZBK zamykającej typoszereg złączek typu VESTOL.

1997 – Uruchomienie trzeciej linii technologicznej do produkcji rury wielowarstwowej. Uzyskanie aprobat technicznych na złączki produkowane w KAMAX S.A. Uzyskanie przez KAMAX certyfikatu jakości ISO 9001. Otwarcie filii KISAN w Przemyślu.

1998 – Wprowadzenie do sprzedaży nowej rury do ogrzewania podłogowego. Wydanie poradnika projektanta instalacji c.o. z rur wielowarstwowych. Otwarcie biura regionalnego w Bielsku-Białej.

1999 – Wypromowanie wspólnie z firmą ATLAS nowego produktu ?Ciepła Podłoga”. Wprowadzenie do sprzedaży nowej rury do ogrzewania gruntu. Wdrażanie alternatywnego systemu złączek zaprasowywanych własnej konstrukcji. Uzyskanie rekomendacji MON Nr 68 na dostawy instalacji sanitarnych i grzewczych. Wprowadzenie do sprzedaży pomp ciepła produkcji polskiej. Uruchomienie dystrybucji systemu złączek zaprasowywanych.

2000 – Zdobycie Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich ?INSTALACJA” 2000 dla systemu KISAN, zdobycie nagrody ?HIT BUDOWLANY” na Międzynarodowych Targach Budowlanych TARGBUD 2000 za produkt ?Ciepła Podłoga”. Zdobycie nagrody ?Złoty Instalator” za nowości w systemie KISAN. Wdrożenie programów komputerowych wspomagających projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego. Uruchomienie kolejnej linii technologicznej do produkcji rury wielowarstwowej.

2001 – Dziesięciolecie istnienia firmy. Wdrożenie programu komputerowego wspomagającego projektowanie instalacji zimnej i ciepłej wody. Uruchomienie produkcji rur o średnicy 32 mm. Opracowanie nowej konstrukcji połączeń zaprasowywanych. Opracowanie nowego kalibratora. Uzyskanie przez SKS Pipes Kanczuga certyfikatu ISO 9001-2000. Otwarcie nowej siedziby firmy KISAN w Piasecznie k. Warszawy. Uzyskanie przez KISAN certyfikatu ISO 9001-2000.

2002Wprowadzenie nowych rur PEX-AL-PE 80. Wprowadzenie do sprzedaży nowego narzędzia kalibratora. Wprowadzenie oprogramowania KISAN w wersji rosyjskiej. Uruchomienie warsztatów dla projektantów z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Litwy. Wyróżnienie ?FIRMA NA MEDAL” dla najlepszego producenta i dostawcy w kategorii obiektów sportowych.

2003 Rozpoczęcie budowy nowej siedziby. Wprowadzenie i wypromowanie nowoczesnej strony internetowej. Nowe formy reklamy wizualnej ? plansze.

2004 Dokończenie budowy siedziby firmy w Piasecznie. Rozszerzenie systemu o nowe złącza zaprasowywane typu KISAN WM z tuleją wahliwą. Prezentacja multimedialna na CD dla klientów. Rosyjska wersja strony internetowej.

2005 Poprawienie systemu obsługi klientów poprzez zwiększenie ilości doradców technicznych i przedstawicieli handlowych. Nowe narzędzia firmy Rothenberger.

2006 – Rozwinięcie asortymentu złączy zaprasowywanych KISAN WM.

2007 – Rozszerzenie systemu o nowe złącza zaprasowywane z korpusem z tworzywa typu KISAN WT z tuleja wahliwą.

2008 – Uruchomienie nowych linii do produkcji rur. Rozszerzenie systemu i wyodrębnienie działu ogrzewania podłogowego. Wprowadzenie na rynek Układu Mieszającego z Rozdzielaczem ze stali nierdzewnej – UMR.

Złoty medal MTP „Instalacje 2008”

Zakup firmy PTH Kisan Sp. z o.o. przez fundusz inwestycyjny KERTEN CAPITAL.

2010 – Rozszerzenie asortymentu o złącza zaprasowywane KISAN WL z funkcją kontrolowanego przecieku, dualnością szczek montażowych oraz możliwością montażu bez wstępnej operacji kalibrowania rury.

Wprowadzenie nowoczesnych systemów ogrzewania płaszczyznowego Kisan Comfort zapewniających w pomieszczeniach wyjątkowo komfortowe warunki do pracy i wypoczynku. Obydwa systemy Kisan Comfort Wall (ogrzewanie ścienne) oraz Kisan Comfort Floor (ogrzewanie podłogowe) to kompletne zestawy najwyższej jakości elementów gotowych do montażu wraz z pełną dokumentacją techniczną opatrzone 10-letnią gwarancją.

2015 – Spółka Kisan została nabyta przez firmę Ro-System Sp. z o.o.

2015-2016 – Wykonano w siedzibie firmy w Kańczudze szereg inwestycji:

Wybudowano:

2017 – Wprowadzono do masowej produkcji i sprzedaży rozdzielacze typu KRPT i układy mieszające. Zakupiono maszynę do produkcji belek mosiężnych do rozdzielaczy w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – działanie 7.2 – tworząc nowe stanowiska pracy.

Wprowadzono do produkcji ulepszony produkt – system złączek skręcanych zintegrowanych.

Zakupiono:

2018 – Rozszerzenie asortymentu o kolano zaprasowywane ustalone z uszami.

2019 – Przeprowadzono kompleksowy remont prasy kuźniczej (automatyka + nagrzew), która jako jedna z nielicznych w Polsce umożliwia kucie bezwypływkowe

Przeprowadzono kapitalny remont automatu sześciowrzecionowego, co zapewni zwiększenie dokładności produkcji.

Podjęto prace przygotowawczo-projektowe do rozbudowy hali produkcyjnej na wydziale produkcji armatury oraz hali magazynowej.

Rozszerzenie asortymentu o przyłącze grzejnikowe podwójne oraz złączkę zaprasowywaną
z półśrubunkiem i uszczelką płaską.

2020 – Przeprowadzono kompletny remont automatu tokarskiego sześciowrzecionowego AS-25, polegający na wymianie sterowania na automatyczne.

Rozszerzenie asortymentu o rozdzielacze z belką stalową nierdzewną KRIPT oraz o zestaw do montażu podtynkowego.

Rozbudowano halę produkcyjną.

Zakupiono wózek wysokiego składowania.

Zakupiono obrabiarkę transferową specjalistycznego zastosowania TR 10-12/OSE ze stołem obrotowym w osi poziomej.

2021 – Trzydziestolecie istnienia firmy.

Rozszerzenie asortymentu o kolano zaprasowywane ustalone – zestaw na płytce wnękowej.

Zakupiono nową myjkę kompaktową.

Wybudowano nową halę magazynową wysokiego składowania.

2022 – Zakończenie przenosin magazynu do nowo wybudowanej hali wysokiego składowania.

Rozbudowa hali produkcyjnej.

Zakup linii produkcyjnej z spawaniem laserowym aluminium doczołowo przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – działanie 1.4.1.

Rozszerzenie asortymentu o Belkę rozdzielacza 1” z nyplami do złączek G 3/4” KBRN i Belkę rozdzielacza 1” z zaworami odcinająco-regulacyjnymi i nyplami do złączek G 3/4” KBZ.

2023 – Rozszerzenie asortymentu o Rury KISAN PRO 16 x 2 w wersji PE-Xb/AL/PE oraz PERT/AL/PERT.