Księgowość

Księgowość

Elżbieta Dusza
Główny Księgowy

Grzegorz Figiel
Z-ca Głównego Księgowego

Mariola Żyła
Księgowa
Tel. 16 649 20 66
e-mail: m.zyla@kisan.pl