Księgowość

Księgowość

Elżbieta Dusza
Główny Księgowy
Tel. 16 649 20 65
e-mail: e.dusza@kisan.pl 

Grzegorz Figiel
Z-ca Głównego Księgowego
Tel. 16 649 20 96
e-mail: g.figiel@kisan.pl

Mariola Żyła
Księgowa
Tel. 16 649 20 66
e-mail: m.zyla@kisan.pl