Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne

Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne

Rury Kisan – Deklaracja Własności Użytkowych
Rury w otulinie Kisan – Deklaracja Własności Użytkowych
Rury Kisan, 40-75 mm – Deklaracja Własności Użytkowych
Złączki Kisan – Deklaracja Własności Użytkowych
Złączki Kisan, 40-75 mm – Deklaracja Własności Użytkowych
Złączki gwintowane Kisan – Deklaracja Własności Użytkowych
Rozdzielacze KISAN – Krajowa Ocena Techniczna ITB+KOT+2021/1705 wydanie 1
Rozdzielacze KISAN – Deklaracja Własności Użytkowych
Układy mieszające i moduł mieszający – Deklaracja Własności Użytkowych
Złączki Kistal – Krajowa Ocena Technicyna ITB+KOT+2023
Złączki Kistal C – Deklaracja Własności Użytkowych Kisan Sp. z o.o
Złączki Kistal Inox – Deklaracja Własności Użytkowych Kisan Sp. z o.o
Rury Kistal C – Deklaracja Własności Użytkowych Kisan Sp. z o.o.
Rury Kistal INOX – Deklaracja Własności Użytkowych Kisan Sp. z o.o.

Certyfikaty Ukraina
Atest 2020
Atest 2024