Wydział Produkcji Rur

Wydział Produkcji Rur

Marek Kiełbasa
Kierownik Wydziału Produkcji Rur
Tel. 16 649 20 78
Tel. 662 138 564
e-mail: m.kielbasa@kisan.pl