Rury i złączki

Rury i złączki

Kistal INOX – wykonane ze stali nierdzewnej, dostępne w wielu kształtach i średnicach (patrz katalog Kistal INOX).

Złączki systemu Kistal pozwalają na montaż rurociągów tylko przy użyciu złączek i prostych odcinków rur. Każda ze złączek ma na swoich końcach toroidalne wybrzuszenie, w którym jest osadzona uszczelka typu o-ring, wykonana z syntetycznej gumy.

Po zaprasowaniu następuje szczelne połączenie złączki i rury. Wytrzymałość mechaniczna połączenia jest zapewniona przez deformację ? zaprasowanie kielicha złączki na wsuniętej rurze.

Złączki systemu Kistal są dostarczane w stanie niezaprasowanym. Jakiekolwiek pozostawione
w stanie niezaprasowanym połączenia na rurociągu będą sygnalizowane przeciekiem podczas próby ciśnieniowej.

Używając odpowiednich złączek, możliwe jest połączenie rurociągów systemu Kistal z gwintowanymi złączkami i standardowymi kołnierzami.

Uszczelka typu o-ring jest wykonana z EPDM (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW).

Materiał EPDM jest szczególnie odporny na starzenie się, wysoką temperaturę, ozon oraz środki chemiczne, włącznie z dodatkami chemicznymi normalnie używanymi w instalacjach ogrzewania
i chłodzenia, jak również odporny na środki chemiczne dodawane w normalnych warunkach do wody pitnej.

Rurociągi przeznaczone do: