www.kisan.pl

otwórz języki
O firmie

Dofinansowanie unijne

Poznaj prawdziwą wolność aranżacyjną z systemem Kisan Comfort. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Twoje wnętrza były jak z żurnala, a mieszkanie nabrało elegancji i wyrafinowanego stylu.

Dofinansowanie unijne

Unijne dotacje

 

KISAN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością uczestniczy w :

Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lata 2007 - 2013

Działanie  6.1. Paszport do Eksportu osi priorytetowej  6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 

Składając w marcu 2009 w Regionalnej Instytucji Finansującej, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw - RIF Mazowsze,

wniosek o dofinansowanie projektu, wstąpiliśmy na drogę „DOTACJI NA INNOWACJĘ”.

W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej projektu przez instytucję zarządzającą, przyznano nam dofinansowanie na

„Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu, Etap – I”.

Projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Etap – II dostarczyliśmy do RIF w marcu 2010.

W maju 2010 Instytucja Zarządzająca poinformowała o przyznaniu dofinansowania projektu.

Realizacja projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Kisan Sp. z o.o.” rozpoczęta została w I kw. 2010 roku a ukończona została w I kw. 2012 roku.