www.kisan.pl

otwórz języki
O firmie

Dofinansowanie unijne

Poznaj prawdziwą wolność aranżacyjną z systemem Kisan Comfort. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Twoje wnętrza były jak z żurnala, a mieszkanie nabrało elegancji i wyrafinowanego stylu.

Dofinansowanie unijne

Unijne dotacje

 

KISAN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością uczestniczy w:

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Działanie  1.4. Wsparcie MSP

Poddziałanie  1.4.1. Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MSP

Nr projektu RPPK.01.04.01-18-0153/17

Tytuł projektu:

Wzrost innowacyjności firmy KISAN Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie ulepszonego - produktu - systemu złączek skręcanych zintegrowanych

 

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy wiertarskiej czterowrzecionowej typu VHO44

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnego urządzenia do przecinania pierścienia zaciskowego 25

Zapytanie ofertowe dostawę oprogramowanego panelu sterującego piły taśmowej