Rury i złączki

Rury i złączki

Podstawowymi elementami systemu są specjalnie zaprojektowane złączki systemu Kistal:

Kistal C – wykonane ze stali węglowej, ocynkowane zewnętrznie, dostępne w wielu kształtach
i średnicach (patrz katalog Kistal C);

Uszczelka typu o-ring jest wykonana z EPDM (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiał EPDM jest szczególnie odporny na starzenie się, wysoką temperaturę, ozon oraz środki chemiczne, włącznie z dodatkami chemicznymi normalnie używanymi
w instalacjach centralnego ogrzewania.

Rurociągi przeznaczone do transportu paliw, olejów lub smarów powinny mieć złączki zaopatrzone
w uszczelkę typu o-ring wykonaną z materiału NBR koloru brązowego.