Parametry techniczne

Parametry techniczne

Charakterystyka rur ocynkowanych zewnętrznie systemu Kistal C:

Materiał: No 1.0034 ? E195 zgodnie z normą europejską EN 10305-3
Siła rozciągająca (0,2%): min. 320 N/mm?
Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11×10/K
Wydłużenie przy zerwaniu (A5): min. 40%
Promień gięcia: min. 3,5 D zewn.
Chropowatość: 1×10-2 mm
Długość: 6 m