Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Głównym celem projektu będzie wzrost innowacyjności oraz znaczenia firmy KISAN Sp. z o.o. poprzez wdrażanie wyników prac B+R, ulepszonego produktu ? systemu złączek skręcanych zintegrowanych, do własnej działalności gospodarczej. Aby realizacja celu głównego była możliwa, niezbędnym jest zakup nowoczesnych środków trwałych służących wprowadzeniu na rynek znacznie ulepszonego produktu. Środki trwałe związane są z wprowadzeniem znacząco ulepszonego produktu jakim jest system złączek zintegrowanych skręcanych i będą wykorzystywane wyłącznie do produkcji produktu. Potrzeby inwestycyjne firmy wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania, jakie pojawiło się na rynku, a w szczególności ze wzrostu popytu oraz oczekiwań klientów. Wnioskodawca stanął przed koniecznością dokonania zmian poprzez rozwój przedsiębiorstwa. Obecnie, przedsiębiorstwo oferując swoje produkty nie może w pełni zaspokoić oczekiwań klientów, gdyż nie ma odpowiednich maszyn i urządzeń ani środowiska pracy do wdrażania nowych technologii w oferowanych produktach. Zakupy planowane w ramach projektu bezpośrednio wiążą się w powstaniem znacząco ulepszonego produktu tj. systemu złączek skręcanych zintegrowanych. Przy wykonaniu wskazanych produktów niezbędne są wszystkie urządzenia przewidziane w ramach projektu.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie dofinansowanie unijne.

powrót