Zielona Odznaka PRS 2023 dla KISAN

Aktualności

Zielona Odznaka PRS 2023 dla KISAN

Zielona Odznaka PRS 2023 dla KISAN

KISAN sp. z o.o. został nagrodzony Zieloną Odznaką PRS 2023!
Zielona Odznaka PRS 2023 jest nagrodą przyznawaną za przyczynianie się do systemu ponownego wykorzystania palet i zadbanie o ich ponowne wykorzystywanie. KISAN zwraca firmie PRS palety, d
latego otrzymał cyfrową zieloną etykietę PRS.

PRS zdecydował się na wprowadzenie cyfrowej wersji PRS Green Label  2023. Jest to bardziej ekologiczna metoda otrzymywania certyfikatu, zamiast wysyłania go pocztą.

powrót