Rozdział i rozprowadzenie

Rozdział i rozprowadzenie

W systemie KISAN wykonuje się instalacje z rozdziałem dolnym (zalecane) lub górnym. Zalecane jest, aby każda pętla lub para rozdzielaczy obsługiwała jedno mieszkanie lub zespół pomieszczeń jednego użytkownika.

Podejścia od rozdzielaczy do każdego z grzejników pod podłogą. Rozdzielacze zasilane z pary centralnie usytuowanych pionów.

Rozprowadzenie przewodów w pętli jednorurowej.

Rozprowadzenie przewodów w pętli dwururowej po obwodzie mieszkania.

Rozprowadzenie przewodów z trójnika w przegrodach poziomych.