Sposoby rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania

Sposoby rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w całości lub częściowo z rur KISAN powinna być instalacją ogrzewania wodnego niskotemperaturowego systemu otwartego lub zamkniętego (preferowany jest system pompowy zamknięty).