Sposoby rozprowadzenia instalacji zimnej i ciepłej wody

Sposoby rozprowadzenia instalacji zimnej i ciepłej wody

Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby rozprowadzania instalacji wodociągowej wewnątrz budynków: sposób rozdzielaczowy i trójnikowy. System rozdzielaczowy składa się z rozdzielacza i odcinków rury, które odchodzą do każdego odbiornika osobno. System trójnikowy składa się z głównego przewodu,
z którego, za pomocą trójników, wyprowadzane są podejścia do poszczególnych przyborów.

W systemie rozdzielaczowym istnieje możliwość odcięcia poszczególnych odbiorników bezpośrednio na rozdzielaczu. Nie ma połączeń w podłodze jednak należy wygospodarować miejsce na rozdzielacz. Minusem jest to, że niejednokrotnie występują problemy z zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji, szczególnie w rozległych instalacjach. System trójnikowy umożliwia prowadzenie instalacji w taki sposób, żeby w każdym punkcie czerpalnym znajdowała się woda o pożądanej temperaturze.

Obecnie coraz częściej wybieranym sposobem rozprowadzenia instalacji jest system pierścieniowy oparty na trójnikach ustalonych cyrkulacyjnych, który ogranicza stagnację wody w instalacji
i umożliwia dostarczenie jej „świeżej” w każdym punkcie poboru. System pierścieniowy to system
z zasilaniem z dwóch stron (schemat widoczny na grafice). Dzięki takiemu rozwiązaniu woda jest
w ciągłym ruchu bez względu na to z którego odbiornika jest pobierana. Układy pierścieniowe stosowane są zarówno na instalacji wody ciepłej jak i zimnej.