Zasady montażu

Zasady montażu

 1. Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C.
 2. Przy prowadzeniu rur w przegrodach należy stosować rury osłonowe peszel lub otuliny termoizolacyjne.
 3. Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne z tworzywa.
 4. Do mocowania należy stosować specjalnie do tego przeznaczone uchwyty.
 5. Bezpośrednie odejście z kotła należy wykonać z odcinka rury metalowej.
 6. Rury należy ciąć przy użyciu nożyc lub obcinaka krążkowego do rur, prostopadle do osi rury.
 7. Do połączeń należy stosować jedynie oryginalne złączki systemowe.
 8. Przy obsadzaniu złączki należy zwilżyć wodą lub wodą z detergentem. Nie wolno używać smarów, olejów oraz past innego zastosowania np. do montażu instalacji kanalizacyjnej.
 9. Złączek skręcanych typu VESTOL i VESTOL ZBK nie należy umieszczać w przegrodach poziomych (pod podłogą).
 10. Złącza zaprasowywane typu KISAN WL i KISAN WM można umieszczać w przegrodach poziomych (pod podłogą).
 11. Końce rozprowadzonych rur należy zabezpieczyć zatyczkami ochronnymi, Zatyczki należy stosować w czasie montażu przy przeprowadzaniu rury przez przegrody budowlane. Chroni to przed zatkaniem rury zanieczyszczeniami.