Właściwości jakościowe elementów systemu

Właściwości jakościowe elementów systemu