Właściwości fizyczne rur

Właściwości fizyczne rur

Współczynnik przewodności cieplnej 0,45 [W/m K]
Współczynnik rozszerzalności liniowej 25 x 10-6 [K-1]
Chropowatość bezwzględna 0,003 – 0,005 [mm]