Ogrzewanie gruntu

Ogrzewanie gruntu

W wyniku przeprowadzonych badan przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach stwierdzono,
że zastosowanie rur KISAN do ogrzewania gruntu w uprawach szklarniowych i tunelach folio­wych przyspieszyło wegetację roślin o około dwa tygodnie oraz zwiększyło plony o 20%.