Kisan Comfort Floor Dry – system podłogowy suchy oparty na styropianie z wypustkami i lamelach aluminiowych

Kisan Comfort Floor Dry – system podłogowy suchy oparty na styropianie z wypustkami i lamelach aluminiowych

Ogrzewanie podłogowe w technologii suchego jastrychu.

Mając na uwadze pewne ograniczenia dotyczące ogrzewań podłogowych wykonywanych w technologii mokrej:

 • Duży ciężar jastrychu pływającego ? brak możliwości stosowania na stropach drewnianych, na przykład w starych remontowanych budynkach, jak i nowych wykonywanych w technologii drewnianej konstrukcji szkieletowej.
 • Długi czas dojrzewania jastrychu, wydłużający czas finalnego wykończenia podłogi grzewczej.
 • Ograniczenia co do kształtu i wielkości płyt grzewczych ? konieczność dylatacji.

Opracowano system ogrzewania podłogowego nie posiadający wyżej wymienionych wad:

 • System suchego jastrychu bazuje na płytach układanych na sobie z zakładką.
 • Płyty mogą być wykonane na przykład z masy gipsowo-włóknowej lub w technologii gipsowo? kartonowej.

Przykładowy suchy jastrych dopuszczony do stosowania w systemie Kisan Comfort Floor Dry

Nazwa Producent Materiał budowlany Grubość Format płyty Opór cieplny Gęstość powierzchniowa
Element
jastrychowy
Fermacell
2E22
Fels
Werke
włokna
celulozowe
i gips
2×12,5
mm
50×150
cm
0,09 m2K/W 24 kg/m2

Kisan Comfort Floor Dry ? system suchy oparty na styropianie kształtowanym i aluminiowych lamelach

Właściwości:

 • System charakteryzujący szybkością montażu oraz wczesną gotowością wykonanego ogrzewania podłogowego, ze względu na brak konieczności czekania na wyschnięcie i dojrzewanie wylewki.
 • Jako przykrycie instalacji należy zastosować suchy jastrych oparty na płytach gipsowo-włóknowych, kartonowo- gipsowych lub drewnianych wiórowych.
 • Lekkość konstrukcji wraz z suchym jastrychem, pozwala na zastosowanie systemu w budynkach ze stropami drewnianymi o niskiej nośności, na przykład starych remontowanych lub nowych o konstrukcji szkieletowej.
 • Brak konieczności dostosowania pętli grzewczych do spoin dylatacyjnych.
 • Polecany do rur o rozmiarach 14×2, 16×2.
 • Dedykowane sposób prowadzenia wężownic: meander, podwójny meander.
 • Wciskane lamele grzejne z blachy metalowej dodatkowo zwiększają powierzchnię emisji ciepła.
 • Izolacyjne płyty systemowe z wypustkami dostępne w różnych grubościach.

Karta techniczna ? Płyta styropianowa EPS200 z wypustkami

Zastosowanie:

 • Obiekty mieszkalne nowe ze szczególnym uwzględnieniem domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej.
 • Obiekty mieszkalne remontowane, gdy stropy mają niewystarczającą nośność dla systemu mokrego.

Elementy systemu Kisan Comfort Floor Dry

Lp. Element Wymiar Nr kat. j.m.
1 Rura PE-Xb/Al/PE  uniwersalna ? kolor biały 16×2 13.02.00 m.b.
2 Rura PE-RT/Al/PE-RT  uniwersalna ? kolor biały 16×2 12.02.00 m.b.
3 Rura PE-RT/Al/PE do o. p. ? kolor czerwony 16×2 14.02.00 m.b.
4 Płyta styropianowa EPS200 z wypustkami o grubośći 24/25 mm 1,2 x 0,6 80.08.01 szt.
5 Lamele grzejne aluminiowe 16 81.04.00 m.b.
6 Taśma przyścienna z pianki polietylenowej 150/8 80.03.00 m.b.