Kisan Comfort Wall Standard – system ścienny mokry oparty na listwach

Kisan Comfort Wall Standard – system ścienny mokry oparty na listwach

Charakterystyka ogrzewania ściennego

Ogrzewanie ścienne zaliczamy wraz z ogrzewaniem podłogowym do ogrzewań płaszczyznowych.
Mogą być one zastosowane wspólnie w jednym obiekcie i zasilane ze wspólnego rozdzielacza.
Ogrzewanie ścienne można w okresie letnim wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń.

Własności ogrzewania ściennego:

Elementy ogrzewania ściennego KISAN

 1. Rury o średnicach – 14×2,0 mm i ?16×2,0 mm w wykonaniu: PEX/AL/PEX, PEX/AL/PE80, PERT/AL/PE80, PE80/AL/PE80
 2. Listwy montaýowe dla rur ? 14×2,0 mm i ? 16×2,0 mm.
 3. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego i ściennego typ RPO, RPTO, RPTO-WPz, RP, RPT, RPT-WPp.
 4. Złączki do rozdzielaczy (tzw. złączki przygrzejnikowe) G 3/4″ × 14×2,0 oraz G 3/4″ × 16×2,0.

Wskazówki wykonawcze

 1. Ogrzewanie ścienne w systemie KISAN wykonuje się w systemie ?na mokro? umieszczając wężownice w warstwie tynku.
 2. Zazwyczaj umieszcza się ogrzewanie ścienne w ścianach zewnętrznych. Dla ścian o współczynniku przenikania U?0,4 W/m2 można nie stosować dodatkowej izolacji cieplnej. Izolacji tej nie stosuje się też na ścianach wewnętrznych.
 3. Ogrzewanie ścienne nie powinno być zasłonięte wysokimi meblami lub zasłonami. Niskie meble (np. komody) powinny być odsunięte od ściany min. 5 cm.
 4. Zalecane jest stosowanie rury – 14×2,0 mm ponieważ, większa prędkość przepływu wody powoduje lepsze odpowietrzanie wężownic. W przypadku rury ? 16×2,0 mm zasadniczo powinno być stosowane indywidualne odpowietrzniki dla każdej wężownicy w najwyższych punktach instalacji.
 5. Odległość rur od sąsiednich ścian, otworów okiennych i drzwiowych, podłogi i sufitu powinna wynosić minimum 10 cm.
 6. W praktyce najlepiej stosować rozstawy rur w meandrze 15 lub 20 cm (rys. 47). Rozwiązanie to umożliwia najskuteczniejsze odpowietrzanie i zachowanie minimalnych promieni gięcia rur.
  W przypadku konieczności zastosowania rozstawu 10 cm można wężownicę ułożyć w postaci podwójnego meandra
  W tym przypadku korzystne jest zastosowanie odpowietrznika w najwyższym punkcie instalacji (A).
 7. Ogrzewanie ścienne można stosować na powierzchniach skosów poddasza. W tym przypadku wykończenie stanowią płyty gipsowo-kartonowe. Tego typu ogrzewanie nie ma własności akumulowania ciepła.
 8. W trakcie eksploatacji ogrzewania ściennego można ustalić przebieg rur grzejnych przez przyłożenie do ściany folii termoczułej lub za pomocą urządzenia wykrywającego przewody metalowe. Może to być ważne w przypadku np. konieczności mocowania kołków w ścianie.

Wykonanie warstwy tynku

W ogrzewaniu ściennym zaleca się tynki gipsowo-wapienne o małej wydłużalności cieplnej, np. tynk maszynowy MP-75 G/F fi rmy KNAUF.

Przy nakładaniu tynku należy przestrzegać instrukcji producenta.

Tynk do ogrzewania ściennego nakładany jest w zależności od typu:

Wskazówki projektowe

 1. Temperatura zasilenia instalacji 30÷50°C. Dla uzyskania większych wydajności niż w ogrzewaniu podłogowym można stosować temperatury zasilania w zakresie 45÷50°C bez niebezpieczeństwa przekroczenia warunków higienicznych.
 2.  ?t = 5÷10°C. W przypadku tylko ogrzewania ściennego przyjmuje się raczej niższe temperatury niż w ogrzewaniu podłogowym.
 3. Maksymalna długość wężownicy (wraz z podłączeniem do rozdzielacza) wynosi dla rury ? 14×2,00 mm ? 80 mb, dla rury ? 16×2,0 ? 120 mb.
 4. Orientacyjna, maksymalna wydajność cieplna (przy temperaturze pomieszczenia 20°C) wynosi 120 W/m2, wydajność chłodnicza 60 W/m2 (przy temperaturze powierzchni ściany 20÷21°C).

Kisan Comfort Wall Standard ? system mokry oparty na listwach montażowych

Właściwości:

Dane techniczne i wskazówki montażowe.

Zastosowanie:

Elementy systemu Kisan Comfort Wall Standard

Lp. Element Wymiar Nr kat. j.m.
1 Rura PE-Xb/Al/PE uniwersalna ? kolor biały 14×2 13.01.00* m.b.
2 Rura PE-Xb/Al/PE uniwersalna ? kolor biały 16×2 13.02.00 m.b.
3 Listwa montażowa uniwersalna 14×2/16×2 81.00.01 m.b.
4 Profil dylatacyjny z taśmą 80.07.00 m.b.